Aktualności

Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wodynie na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”

Zawiadamiamy o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wodynie na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i wzięcia udziału w konsultacjach:

Obwieszczenie

Projekt Programu ochrony środowiska

Prognoza oddziaływania na środowisko

Formularz uwag