Aktualności

Na Boisku Sportowym w Oleśnicy będzie bezpieczniej!

mnnmindeks

 

 

 

 

 

Gmina Wodynie została laureatem II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki przekazanemu przez PSE grantowi na boisku sportowym w Oleśnicy zamontowane zostaną barierki ochronne, które zwiększą bezpieczeństwo i komfort gry zawodników.

 

Grant pozyskany w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” zostanie wykorzystany na rozbudowę barierek ochronnych, które oddzielają płytę boiska od trybun, budynku klubowego oraz wyjść ewakuacyjnych.

Głównym celem inwestycji, poza zwiększeniem estetyki obiektu, jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa zawodników biorących udział w meczach piłkarskich. Drugim zadaniem projektu jest sprostanie wymogom licencyjnym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który sprawdza m.in. przygotowanie obiektu do gry.  Pozwolenie na grę na własnym stadionie wydawane jest na dwa lata, a wysłużone już barierki nie spełniały określonych przez Związek wytycznych. Kolejna wizyta komisji ligowej odbędzie się w połowie czerwca przyszłego roku, a władze klubu zapewniają, że dzięki nowej inwestycji licencja na pewno zostanie przedłużona.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

 

 ***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.