Aktualności

Pierwsza rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Wójt Gminy Wodynie działając na podstawie §6 ust. 3 Statutu Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie nadanego Uchwałą Nr XXI/165/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie oraz nadania mu Statutu, ogłasza pierwszą rekrutację dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie. Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą do dnia 10 grudnia 2020 r. Liczba utworzonych miejsc w Żłobku wynosi 19. Poniżej publikujemy Regulamin rekrutacji, wzór karty zgłoszeniowej oraz pozostałych wymaganych załączników.  Zapraszamy!

Regulamin pierwszej rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Karta zgłoszenia dziecka (Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

Oświadczenie o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci (Załącznik Nr 2 do Regulaminu)

Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór – (Załącznik Nr 3 do Regulaminu)

Zaświadczenie o pobieraniu nauki – wzór – (Załącznik Nr 4 do Regulaminu)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (Załącznik Nr 5 do Regulaminu)

Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie przeprowadzenia pierwszej rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie z dnia 24.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia pierwszej rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Zobowiązanie do poufności i bezstronności dla członka Komisji Rekrutacyjnej (Załącznik Nr 6 do Regulaminu)