Aktualności

Wstępne wyniki rekrutacji do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

W wyniku ogłoszonego przez Wójta Gminy Wodynie naboru do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie wstępnie zakwalifikowano 12 kandydatur, spełniających warunki ogłoszonego postępowania rekrutacyjnego.

Wstępne wyniki rekrutacji

Od niniejszych wstępnych wyników rekrutacji przysługuje rodzicowi kandydata odwołanie do Wójta Gminy Wodynie w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszych wstępnych wyników postępowania rekrutacyjnego. Obowiązuje forma pisemna.

Ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uwzględniająca wynik procedury odwoławczej zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 31.12.2020 r.

 

Skład komisji:

Przewodniczący: Marlena Paczek, Zastępca Wójta Gminy Wodynie

Członkowie:

1)   Mariola Olejnik, Dyrektor Zespołu Szkół w Seroczynie

2)   Magdalena Składanowska, p.o. Kierownika Klubu „Senior +” w Seroczynie

 

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki