Aktualności

Wyniki rekrutacji do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

W wyniku ogłoszonego przez Wójta Gminy Wodynie naboru do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie zakwalifikowano 12 kandydatur, spełniających warunki ogłoszonego postępowania rekrutacyjnego:

Wyniki rekrutacji

Skład komisji:

Przewodniczący: Marlena Paczek, Zastępca Wójta Gminy Wodynie

Członkowie:

1)   Mariola Olejnik, Dyrektor Zespołu Szkół w Seroczynie

2)   Magdalena Składanowska, p.o. Kierownika Klubu „Senior +” w Seroczynie

 

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki