Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Wodynie Zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w 2021 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.