Unijne projekty gminy

WersjaRPOWM_poziomy kolor

 Szkoła Równych Szans
pobrane  pobrane
Przebudowa drogi gminnej nr 361217W
Toki – Kamieniec oraz ul. Leśnej  Seroczyn

pobrane

 obszary_wiejskie
Przebudowa części drogi gminnej nr 361213W
Ruda Wolińska – Czajków

pobrane

 obszary_wiejskie

 

Przebudowa drogi gminnej nr 361210W
nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica

pobrane

 obszary_wiejskie