Unijne projekty gminy

WersjaRPOWM_poziomy kolor

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach
Wodynie

pobrane
 
Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar „Krainy nocy i dni”
Wodynie

pobrane
 
obszary_wiejskie
Rozbudowa gospodarko wodno-ściekowej w miejscowości
Rudnik Mały i Kochany

pobrane
 
 obszary_wiejskie
Operacja pn. „Wodynie – Kraina Nocy i Dni”

pobrane
 
 obszary_wiejskie
Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej
w miejscowości Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie

pobrane
 
 obszary_wiejskie
Przebudowa drogi nr ew 476
w miejscowości Borki

pobrane
 
 obszary_wiejskie
Modernizacja terenów rekreacyjnych
w m. Oleśnica, gm. Wodynie

pobrane
 
 obszary_wiejskie
Montaż lamp solarnych na terenach publicznych
w miejscowościach Oleśnica i Seroczyn

pobrane
 
 obszary_wiejskie
 Szkoła Równych Szans
pobrane  pobrane
Przebudowa drogi gminnej nr 361217W
Toki – Kamieniec oraz ul. Leśnej  Seroczyn

pobrane

 obszary_wiejskie
Przebudowa części drogi gminnej nr 361213W
Ruda Wolińska – Czajków

pobrane

 obszary_wiejskie
Przebudowa drogi gminnej nr 361210W
nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica

pobrane

 obszary_wiejskie

Adaptacja budynku OSP w Kołodziążu

na świetlicę wiejską

pobrane

 obszary_wiejskie

Renowacja zabytkowego układu

urbanistycznego w miejscowości

Seroczyn

pobrane

 obszary_wiejskie