Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki 2017

Łączna kwota na zadania przeznaczone do realizacji w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego – 291 834,00 zł.

 

 

BORKI – 10 700,58 ZŁ

Wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnętrznymi, zakup piecyka oraz wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Borkach, zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy wiejskiej w Borkach.

BRODKI – 9 759,18 ZŁ

Zakup kosiarki i kosy spalinowej oraz paliwo. Zakup mundurów dla OSP Brodki. Organizacja Dnia Dziecka. Żwirowanie dróg gminnych.

BUDY – 7 688,10 ZŁ

Postawienie wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 558.

CZAJKÓW – 10 324,02 ZŁ

Remont w budynku po byłej szkole w Czajkowie.

HELENÓW – 7 280,16 ZŁ

Wznowienie granic drogi gminnej nr 239. Odkrzaczanie drogi gminnej nr 361216W.

JEDLINA – 9 351,24 ZŁ

Wymiana dwóch przepustów na drodze gminnej nr 457 wraz z kołnierzami wykończeniowymi. Odkrzaczanie dróg.

KACZORY – 7 531,20 ZŁ

Postawienie wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 66.

KAMIENIEC – 13 995,48 ZŁ

Wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu.

KOCHANY – 7 625,34 ZŁ

Postawienie lustra przy drodze gminnej nr 46. Zakup tłucznia na gminne drogi.

KOŁODZIĄŻ – 13 681,68 ZŁ

Remont kapliczki na działce gminnej nr 298. Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kołodziąż.

ŁOMNICA – 10 135,74 ZŁ

Zakup materiałów na remont budynku świetlicy wiejskiej w Łomnicy.

MŁYNKI – 9 821,94 ZŁ

Postawienie nowej wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 630.

OLEŚNICA – 18 357,30 ZŁ

Oczyszczenie i odmulenie basenu strażackiego. Zakup materiałów na ogrodzenie basenu strażackiego. Zakup materiałów na wiatę na terenie boiska Kolektyw Oleśnica. Zakup sprzętu do nawodnienia boiska. Zakup sprzętu sportowego.

RUDA WOLIŃSKA – 11 171,28 ZŁ

Wznowienie granic i wykonanie ogrodzenia działki nr 281/9.

RUDNIK DUŻY – 10 857,48 ZŁ

Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym. Postawienie kominka w świetlicy wiejskiej. Postawienie wiaty blaszanej.

RUDNIK MAŁY – 10 072,98 ZŁ

Zakup materiałów na wykonanie ocieplenia i podbitki na garażach OSP Rudnik Mały.

SEROCZYN – 28 838,22 ZŁ

Dobudowa urządzeń na placu zabaw na działce gminnej nr 337/1. Zakup sprzętu dla OSP w Seroczynie.

SOĆKI – 9 445,38 ZŁ

Remont w świetlicy wiejskiej w Soćkach.

SZOSTEK – 10 575,06 ZŁ

Uregulowanie szerokości pasa drogi gminnej nr 337. Żwirowanie dróg gminnych.

TOKI – 7 531,20 ZŁ

Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na działce nr 255/3. Dostawienie urządzeń na placu zabaw.

WODYNIE – 24 915,72 ZŁ

Projekt dobudowy oświetlenia na ul. Północnej. Utwardzenie części drogi gminnej nr 619. Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Wodyniach.

WOLA SEROCKA – 10 951,62 ZŁ

Projekt dobudowy oświetlenia na drodze Wodynie-Kołodziąż nr DP 3649. Udrożnienie przepustu w drodze gminnej nr 266 wraz z odkrzaczaniem rowu. Żwirowanie dróg gminnych.

WOLA WODYŃSKA – 18 639,72 ZŁ

Wykonanie ogrodzenia terenu OSP w Woli Wodyńskiej. Zakup roślin w celu wykonania nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Woli Wodyńskiej.

ŻEBRACZKA – 12 583,38 ZŁ

Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 104. Zakup materiałów na utwardzenie terenu pod wiatę.