Fundusz Sołecki

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku, na podstawie której w budżecie gminy może być wyodrębniony fundusz sołecki, daje mieszkańcom sołectw rzeczywistą możliwość podejmowania wiążących decyzji w kwestii wydatkowania tej części budżetu gminy. W konsekwencji tzw. „zwykli” mieszkańcy mają większy wpływ na to, jak planowane i wydawane są gminne pieniądze w ich sołectwie. O powstaniu funduszu sołeckiego w gminie Wodynie zadecydowała Rada Gminy w 2016 roku, podejmując uchwałę, w której wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego.


Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2020 r.

SOŁECTWO NAZWA ZADANIA KWOTA PLANU KWOTA FUNDUSZU
Borki Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiany opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Borki 2 000,00 14 489,49
Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego „Seroczyn”. Gm. Wodynie – przedsięwzięcie wspólne sołectw Seroczyn i Borki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego 12 489,49
Brodki Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego 10 000,00 13 482,67
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brodkach w armaturę sanitarną i kuchenną 3 482,67
Budy Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem dwóch progów zwalniających na drodze dz. nr ewid. 558 w m. Budy 10 086,00 11 162,60
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska i Budy – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego, przedsięwzięcie wspólne sołectw Ruda Wolińska, Szostek i Budy 1 076,60
Czajków Wykonanie mapy dc. projektowych i projektu zagospodarowania działki o nr ewid. 468 w m. Czajków 2 500,00 14 577,04
Zakup materiału na wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Czajkowie 12 077,04
Helenów Dobudowa i wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w Helenowie 10 155,78 10 155,78
Jedlina Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego 10 000,00 12 563,40
Remonty dróg w sołectwie Jedlina 2 563,40
Kaczory Wymiana opraw oświetleniowych z lamp sodowych na lampy LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory 10 330,88 10 330,88
Kamieniec Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu 18 385,46 18 385,46
Kochany Wymiana opraw oświetleniowych  z lamp sodowych na lampy LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany 10 549,75 10 549,75
Kołodziąż Zakup zlewu dwukomorowego, blatu, taboretu grzewczego, butli, rolet, regału z półkami perforowanymi, wózka kelnerskiego, chłodziarko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej w Kołodziążu 8 560,56 18 560,56
Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia działki nr ewid. 321 w miejscowości Kołodziąż (świetlica wiejska) 522,00
Zakup wyposażenia do gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziążu 9 478,00
Łomnica Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego 10 000,00 14 183,07
Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na istniejącej sieci energetycznej w m. Łomnica 4 183,07
Młynki Postawienie altany ogrodowej na działce nr ewid. 268 w m. Młynki 13 307,57 13 307,57
Oleśnica Zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Oleśnica 25 476,99 25 476,99
Ruda Wolińska Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska i Budy – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego, przedsięwzięcie wspólne sołectw Ruda Wolińska, Szostek i Budy 15 627,64 15 627,64
Rudnik Duży Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Rudniku Małym  – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego 15 014,79 15 014,79
Rudnik Mały Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Rudniku Małym  – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego 14 314,39 14 314,39
Seroczyn Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego „Seroczyn”. Gm. Wodynie – przedsięwzięcie wspólne sołectw Seroczyn i Borki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego 25 000,00 38 609,46
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Seroczyn 10 000,00
Zakup sprzętu do siłowni młodzieżowej w Seroczynie 3 609,46
Soćki Wymiana okien i drzwi w budynku OSP w Soćkach 12 957,37 12 957,37
Szostek Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska i Budy – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego, przedsięwzięcie wspólne sołectw Ruda Wolińska, Szostek i Budy 15 014,79 15 014,79
Toki Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki 10 287,10 10 287,10
Wodynie Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego 30 000,00 35 501,44
Zakup sprzętu do siłowni młodzieżowej w m. Wodynie 5 501,44
Wola Serocka Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego 10 000,00 15 058,57
Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw dz. nr 64 w m. Wola Serocka 5 058,57
Wola Wodyńska Przebudowa drogi gminnej nr 361219W w miejscowości Wola Wodyńska – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego 26 571,36 26 571,36
Żebraczka Wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku OSP Żebraczka 7 860,16 17 860,16
Zakup mundurów bojowych dla OSP Żebraczka 10 000,00
 Razem: 404 042,33

Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2019 r.

SOŁECTWO

NAZWA ZADANIA KWOTA PLANU KWOTA FUNDUSZU
Borki Wyznaczenie granic dróg gminnych 2 000,00 14 016,84
Utwardzenie dróg gminnych poprzez wysypanie i rozgarnięcie tłucznia 12 016,84
Brodki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach 13 048,71 13 048,71
Budy Zakup ziemi w celu wyrównania działek gminnych o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy 1 500,00 10 733,61
Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Budy 9 233,61
Czajków Remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie 14 058,93 14 058,93
Helenów Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w m. Helenów 9 765,48 9 765,48
Jedlina Wyznaczenie granic dróg gminnych 2 000,00 12 375,22
Żwirowanie dróg gminnych 10 375,22
Kaczory Wymiana opraw oświetleniowych z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory 9 975,95 9 975,95
Kamieniec Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu 10 000,00 17 973,54
Nawiezienie ziemi na boisko w m. Kamieniec dz. nr ew. 224 7 973,54
Kochany Wymiana opraw oświetleniowych  z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany 10 144,32 10 144,32
Kołodziąż Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodziążu 18 015,63 18 015,63
Łomnica Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Łomnicy 13 553,82 13 553,82
Młynki Wznowienie granic, mapa dc. projektowych oraz projekt zagospodarowania działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki 2 838,24 12 838,24
Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki 10 000,00
Oleśnica Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Oleśnicy 17 000,00 24 455,8
Zakup wyposażenia wiaty na boisku sportowym w Oleśnicy 4 000,00
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Oleśnicy 3 455,80
Ruda Wolińska Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw dz. nr 281/9 5 000,00 14 900,78
Remont budynku przy szkole 6 900,78
Zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki na placu zabaw dz. nr 281/9 3 000,00
Rudnik Duży Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały 14 437,76 14 437,76
Rudnik Mały Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały 13 638,00 13 638,00
Seroczyn Wykonanie elewacji budynku OSP w Seroczynie – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego 37 883,34 37 883,34
Soćki Remont dachu na strażnicy OSP w Soćkach 12 543,59 12 543,59
Szostek Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi 361214W w m. Szostek 14 185,21 14 185,21
Toki Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 4 000,00 4 000,00
Postawienie wiaty plenerowej na działce nr ewid. 255/3 5 933,85 5 933,85
Wodynie Żwirowanie ul. Wolińskiej 10 000,00 34 221,28
Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, Polnej, Ogrodowej i Wolińskiej 9 000,00
Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Wodyniach 15 221,28
Wola Serocka Wznowienie granic, wykonanie mapy dc. projektowych oraz projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka 4 690,32 14 690,32
Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka 10 000,00
Wola Wodyńska Zakup urządzeń na plac zabaw 25 634,39 25 634,39
Żebraczka Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żebraczka – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na 2018 r. 17 342,15 17 342,15
 Razem: 390 366,76

Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2018 r.

 

Sołectwo Nazwa zadania kwota planu kwota funduszu
Borki Remont świetlicy wiejskiej w Borkach 6 500,00 13 064,45
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borkach 6 564,45
Brodki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach 11 908,30 11 908,30
Budy Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działek o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy 4 480,40 9 480,40
Budowa placu zabaw w m. Budy 5 000,00
Czajków Remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie 12 756,14 12 756,14
Helenów Żwirowanie dróg gminnych 8 979,40 8 979,40
Jedlina Żwirowanie dróg gminnych 7 445,85 11 445,85
Odkrzaczania dróg gminnych 4 000,00
Kaczory Naprawa drogi gminnej nr ewid działki 66 wraz z wykaszaniem poboczy 9 133,55 9 133,55
Kamieniec Remont świetlicy wiejskiej w Kamieńcu 11 918,27 16 918,27
Zakup mundurów dla OSP Kamieniec 5 000,00
Kochany Uporządkowanie poboczy i rowów wzdłuż drogi gminnej Nr 361220W 9 287,71 9 287,71
Kołodziąż Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na Kołodziąż – Nowiny 4 000,00 16 571,43
Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kołodziąż 4 000,00
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodziążu 8 571,43
Łomnica Wykonanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Łomnicy 7 400,00 12 447,84
Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Łomnicy 5 047,84
Młynki Budowa drogi betonowej na działce nr ewid. 620 w miejscowości młynki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego 12 062,46 12 062,46
Oleśnica Zakup i montaż wiat stadionowych przeznaczonych dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Oleśnicy 13 500,00 22 776,08
Zakup wału do wałowania boiska sportowego w Oleśnicy 4 400,00
Niwelacja terenu wokół boiska sportowego w Oleśnicy 4 876,08
Ruda Wolińska Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 281/9 13 642,52 13 642,52
Rudnik Duży Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez wyposażenie jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt bojowy – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego 13 295,68 13 295,68
Rudnik Mały Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez wyposażenie jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt bojowy – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego 12 409,30 12 409,30
Seroczyn Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Seroczynie – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego 35 378,07 35 378,07
Soćki Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Soćkach 11 677,07 11 677,07
Szostek Przebudowa drogi gminnej nr 361215W – dofinansowanie w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających sołectwu na 2018 r. 12 948,84 12 948,84
Toki Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr ewid. 378 4 000,00 9 210,63
Zagospodarowanie terenu działki nr 255/3 5 210,63
Wodynie Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Północnej i ul. Słonecznej 31 061,79 31 061,79
Wola Serocka Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka 13 565,45 13 565,45
Wola Wodyńska Malowanie dachu na budynku OSP Wola Wodyńska 10 000,00 22 930,23
Dobudowa obiektów małej architektury na działce nr ewid. 175/1 12 930,23
Żebraczka Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na 2018 r. 15 607,97 15 607,97
  358 559,43 zł

 

Zestawienie przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r.

Łączna kwota na zadania przeznaczone do realizacji w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego – 291 834,00 zł.

 

BORKI – 10 700,58 ZŁ

Wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnętrznymi, zakup piecyka oraz wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Borkach, zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy wiejskiej w Borkach.

BRODKI – 9 759,18 ZŁ

Zakup kosiarki i kosy spalinowej oraz paliwo. Zakup mundurów dla OSP Brodki. Organizacja Dnia Dziecka. Żwirowanie dróg gminnych.

BUDY – 7 688,10 ZŁ

Postawienie wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 558.

CZAJKÓW – 10 324,02 ZŁ

Remont w budynku po byłej szkole w Czajkowie.

HELENÓW – 7 280,16 ZŁ

Wznowienie granic drogi gminnej nr 239. Odkrzaczanie drogi gminnej nr 361216W.

JEDLINA – 9 351,24 ZŁ

Wymiana dwóch przepustów na drodze gminnej nr 457 wraz z kołnierzami wykończeniowymi. Odkrzaczanie dróg.

KACZORY – 7 531,20 ZŁ

Postawienie wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 66.

KAMIENIEC – 13 995,48 ZŁ

Wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu.

KOCHANY – 7 625,34 ZŁ

Postawienie lustra przy drodze gminnej nr 46. Zakup tłucznia na gminne drogi.

KOŁODZIĄŻ – 13 681,68 ZŁ

Remont kapliczki na działce gminnej nr 298. Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kołodziąż.

ŁOMNICA – 10 135,74 ZŁ

Zakup materiałów na remont budynku świetlicy wiejskiej w Łomnicy.

MŁYNKI – 9 821,94 ZŁ

Postawienie nowej wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 630.

OLEŚNICA – 18 357,30 ZŁ

Oczyszczenie i odmulenie basenu strażackiego. Zakup materiałów na ogrodzenie basenu strażackiego. Zakup materiałów na wiatę na terenie boiska Kolektyw Oleśnica. Zakup sprzętu do nawodnienia boiska. Zakup sprzętu sportowego.

RUDA WOLIŃSKA – 11 171,28 ZŁ

Wznowienie granic i wykonanie ogrodzenia działki nr 281/9.

RUDNIK DUŻY – 10 857,48 ZŁ

Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym. Postawienie kominka w świetlicy wiejskiej. Postawienie wiaty blaszanej.

RUDNIK MAŁY – 10 072,98 ZŁ

Zakup materiałów na wykonanie ocieplenia i podbitki na garażach OSP Rudnik Mały.

SEROCZYN – 28 838,22 ZŁ

Dobudowa urządzeń na placu zabaw na działce gminnej nr 337/1. Zakup sprzętu dla OSP w Seroczynie.

SOĆKI – 9 445,38 ZŁ

Remont w świetlicy wiejskiej w Soćkach.

SZOSTEK – 10 575,06 ZŁ

Uregulowanie szerokości pasa drogi gminnej nr 337. Żwirowanie dróg gminnych.

TOKI – 7 531,20 ZŁ

Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na działce nr 255/3. Dostawienie urządzeń na placu zabaw.

WODYNIE – 24 915,72 ZŁ

Projekt dobudowy oświetlenia na ul. Północnej. Utwardzenie części drogi gminnej nr 619. Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Wodyniach.

WOLA SEROCKA – 10 951,62 ZŁ

Projekt dobudowy oświetlenia na drodze Wodynie-Kołodziąż nr DP 3649. Udrożnienie przepustu w drodze gminnej nr 266 wraz z odkrzaczaniem rowu. Żwirowanie dróg gminnych.

WOLA WODYŃSKA – 18 639,72 ZŁ

Wykonanie ogrodzenia terenu OSP w Woli Wodyńskiej. Zakup roślin w celu wykonania nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Woli Wodyńskiej.

ŻEBRACZKA – 12 583,38 ZŁ

Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 104. Zakup materiałów na utwardzenie terenu pod wiatę.