Czystość i porządek w gminie

Harmonogramy odbioru odpadów


Harmonogram odbioru odpadów – 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w listopadzie 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w maju 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w marcu 2020 r. – ZBIÓRKA ODWOŁANA

Harmonogram odbioru odpadów – 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów – obowiązujący od 1.06.2019 r.

Harmonogram zbiórki – odpady wielkogabarytowe – maj 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów – obowiązujący od 1.01.2019 r.do 31.05.2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów – 2018 r.

Harmonogram zbiórki – odpady wielkogabarytowe

Harmonogram odbioru odpadów – 2017 r.


Zasady prawidłowej segregacji odpadów


Zasady prawidłowej segregacji odpadów obowiązujące od 01.01.2020 r.

Zasady prawidłowej segregacji odpadów obowiązujące od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Prawidłowa segregacja odpadów


Obowiązujące stawki


Informacja o zmianie stawki – po 1.01.2021 r.

Informacja o zmianie stawki – po 1.01.2020 r.

Informacja o zmianie stawki – po 1.01.2019 r.

Informacja o zmiana stawki – do 31.12.2018 r.

 


Deklaracje i ankiety


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – wzór obowiązujący od dnia 1.01.2020 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – wzór obowiązujący od dnia 1.01.2019 r.

Deklaracja o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami

Ankieta dotycząca zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 


Pozostałe ogłoszenia


Rejestr działalności regulowanej 2020

Wykaz firm działalności regulowanej

Rejestr firm świadczących opróżnianie zbiorników

Wykaz firm działalności regulowanej