Kontakt

Gmina Wodynie Drukuj
Ulica i numer:
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
woj. mazowieckie
Informacje: NIP: 821-23-93-356
REGON: 711582664
Telefon: Faks:

E-mail:

(25) 631 26 58, 71, 81

e-mail: gmina@wodynie.eu

Informacje: Nr konta bankowego:
21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Siedlcach, Oddział w Wodyniach

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Siedlcach, Oddział w Wodyniach nr: 59 9194 0007 0050 0135 2000 0490

Wojciech Klepacki – Wójt Gminy
tel.: 662113937

Marlena Paczek– Zastępca Wójta Gminy
tel.: 602630333

 

KORESPONDENCJA

Zwracamy uwagę na fakt, iż Urząd jako organ administracji publicznej nie ma obowiązku rozpatrywania podania nadesłanego na adres poczty elektronicznej. Wynika to z art. 63 §1 kpa, w którym nie wymieniono e-mail’a wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Dlatego też, korespondencja nadesłana tą drogą nie powoduje skutków prawnych (z wyłączeniem skargi lub wniosku o udostępnienie informacji publicznej). Jednakże czytamy wszystkie docierające do nas listy.

Do komunikacji elektronicznej z Urzędem służą:

– Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
– BIP Urzędu Gminy

Zachęcamy do tej formy kontaktu z nami!