Projekt ”J@ w internecie”

fundusze

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.


Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.


wodynie-ogolny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” aktualny na dzień 15.05.2019 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Obszary tematyczne szkoleń

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Ankieta zgłoszeniowa

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

4. Preferowana tematyka szkoleń i terminów odbywania szkoleń

5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

6. Oświadczenie dla osób niezamieszkujących na terenie gminy Wodynie