19-Sporzadzenie aktu zgonu

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 19

 

 

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie jednego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego.
WYMAGANE DOKUMENTY Karta zgonu wystawiona prze lekarza stwierdzającego zgon, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

W przypadku zgłoszenia zgonu będącego przedmiotem śledztwa policyjnego konieczne jest również zezwolenie prokuratora na sporządzenie aktu zgonu.

Zgłoszenia dokonują:

– małżonek lub dzieci zmarłego

– najbliżsi krewni lub powinowaci

– osoby zamieszkałe w lokalu, gdzie nastąpił zgon

– osoby obecne przy zgonie.

OPŁATY Sporządzenie aktu zgonu i pierwsze odpis aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY W dniu dokonania zgłoszenia.
TRYB ODWOŁAWCZY Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym
INNE INFORMACJE Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zgonu.

Termin dokonania zgłoszenia zgonu – w ciągu trzech dni.

W przypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną zgłoszenia dokonać należy w ciągu 24 godzin.

FORMULARZ DO POBRANIA brak
 

PODSTAWA PRAWNA

Art.92-94 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014, poz. 1741),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225).