54-Dopisanie do spisu wyborców

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 54
 

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

pok. Nr 5, II piętro, numer telefonu 25 631 26 58 w. 35.

 

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek

 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Dopisanie do spisu wyborców

 

WYMAGANE DOKUMENTY – wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców,

– dowód osobisty do wglądu.

 

 

OPŁATY Brak

 

 

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Niezwłocznie

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY  Brak

 

 

INNE INFORMACJE Prawo dopisania do spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP, w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego i referendum ogólnokrajowym przysługuje wyborcom (na ich wniosek) przebywającym, w okresie obejmującym dzień wyborów, czasowo na terenie Gminy Wodynie oraz wyborcom nigdzie nie zameldowanym.  Wniosek składa się najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

 

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545

54 -WNIOSEK O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

PODSTAWA PRAWNA 1)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

2)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Nr 158, poz. 942).

 

 

Opracował:  Jadwiga Majek

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki