13-Zameldowanie na pobyt stały

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

Nr 13

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY – NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Zarejestrowanie zameldowania w rejestrze PESEL oraz rejestrze Mieszkańców oraz wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

 

WYMAGANE DOKUMENTY 1)         „Zgłoszenie pobytu stałego”  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) , wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania

2)         Do wglądu:

•           Ważny dowód osobisty lub paszport

•           dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:

·                     wypis z księgi wieczystej,

·                     umowa cywilno-prawna ,

·                     decyzja administracyjna,

·                     orzeczenie sądu,

·                     inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

OPŁATY  17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY 1.Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
TRYB ODWOŁAWCZY Nie przysługuje
INNE INFORMACJE 1. Druki meldunkowe wypełnia się odrębnie dla każdej osoby.

2. Istnieje możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika.

FORMULARZ DO POBRANIA  Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5

13- Formularz zgłoszenia pobytu stałego

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2015 r., poz. 388)

 

Opracowała: Bareja Renata

 

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki