Ochrona Środowiska

Data Tytuł pozycji
23.07.2020 Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie
22.07.2020 Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Wodynie
05.05.2020 Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Rudnik Mały
25.10.2019 Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie
06.07.2019 Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie 
20.09.2018 Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie
10.08.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka i cz. m. Seroczyn
29.09.2017 Informacja o dofinansowaniu WFOŚIGW
22.06.2017 Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gmina Wodynie
30.05.2017 Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Ruda Wolińska)
30.05.2017 Obwieszczenie – oświetlenie Wodynie/Wola Serocka
30.05.2017 Obwieszczenie – Przebudowa stacji transformatorowej w Woli Serockiej
 30.05.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego – oświetlenie ul. Północna Wodynie
 17.05.2017 Informacja o dofinansowaniu budowy kacika edukacji ekologicznej w Wodyniach
 17.05.2017 Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Wodynie 2)
 17.05.2017 Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Ruda Wolińska)
 17.05.2017 Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Ruda Wolińska 2)
 17.05.2017 Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Seroczyn)
 17.05.2017 Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Seroczyn 2)
28.04.2017 Informacja o realizacji obowiązków gminy
Osiągnięte poziomy przez Gminę Wodynie
22.02.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołodziąż i cz. wsi Seroczyn
08.02.2017 Obwieszczenie – ul. Spokojna
08.02.2017 Obwieszczenie – ul. Newelskiego
01.12.2016 Informacja o dofinansowaniu
15.11.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, części m. Wodynie i Wola Wodyńska
14.11.2016 CZYSTE POWIETRZE
12.10.2016 KONSULTACJE SPOŁECZNE – Prognoza_Oddziaływania_Na_Środowisko_Programu_Ochrony_Środowiska
12.10.2016 Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy
12.10.2016 Informacja o dofinansowaniu w formie pożyczki
12.10.2016 Informacja o dofinansowaniu
12.10.2016 Informacja o dofinansowaniu
10.10.2016 Zarządzenie RDOŚ
10.10.2016 Obwieszczenie RDOŚ
30.08.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.08.2016
30.08.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 30.08.2016
19.08.2016 Postanowienie Wójta Gminy Wodynie
04.08.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 3 sierpnia 2016 r.
18.07.2016 Serial Misja Natura
10.06.2016 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2016
10.06.2016 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016
01.04.2016 INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU
18.03.2016 Obwieszczenie z dnia 18.03.2016
05.01.2016 Harmonogram odbioru odpadów
23.12.2015 INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
15.10.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 14.10.2015
05.08.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 31 lipca 2015 r.
05.08.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 31 lipca 2015 r.
28.07.2015 INFORMACJE o realizacji obowiązków gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
09.07.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 9 lipca 2015 r.
08.07.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 8 lipca 2015 r.
29.06.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 26 czerwca 2015 r.
19.06.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 18 czerwca 2015 r.
12.06.2015 OBWIESZCZENIE
05.05.2015 Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
04.05.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 4 maja 2015 r.
30.04.2015 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
26.03.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 26 marca 2015 r.
04.11.2014 Informacja o dofinansowaniu
25.09.2014 Obwieszczenia Wójta Gminy
12.09.2014. Informacja o niższych stawkach za odpady
28.06.2014. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres 01.07.2014 – 31.12.2015
03.06.2014. Obwieszczenie nr IGR.6220.1.2014
24.04.2014. Komunikat o zagrożeniu upraw roślin
22.04.2014. Komunikat o zagrożeniu upraw roślin
02.04.2014. Zbiórka sprzętu elektro-elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon
12.03.2014. Obwieszczenie nr IGR.6220.1.2014
13.02.2014. Opłata za gospodarowanie odpadami – terminy
07.02.2014. Obwieszczenie nr IGR.6720.1.2014 oraz IGR.6722.1.2014
17.12.2013 Działania edukacyjne z prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi
29.11.2013 Obwieszczenie IGR.6733.4.2013
29.11.2013 Postanowienie IGR.6220.1.2013
31.10.2013 Terminy szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej
04.09.2013 Obwieszczenie IGR.6220.1.2013
09.08.2013 PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
23.07.2013 Zasady nowego systemu gospodarki odpadami dla przedsiebiorców
23.07.2013 Rejestr Działalności Regulowanej
02.07.2013 Harmonogram odbioru i zasady segregowania odpadów
07.06.2013 Obwieszczenie nr IGR.6733.2.2013
25.04.2013 Obwieszczenie nr IGR.6733.1.2013