Kierownictwo

profilowe_zdj

Wojciech Klepacki – Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki urodził się w 1984 roku w Siedlcach. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Licencjat turystyki i rekreacji (2006r.). Magister wychowania fizycznego specjalność: turystyka aktywna (2010r.).

Ponadto ukończył: Studia Podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie (2008r.), Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008r.), Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Organizacja i Zarządzanie Oświatą zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach – kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (2011r.).

Pracę zawodową rozpoczął we wrześniu 2006 roku, kiedy został zatrudniony w Zespole Szkół w Wodyniach, jako nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki.

Od lat związany jest z organizacjami społecznymi. Już w 2000 roku został członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych (od 2011 r. był Wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wodyniach, zaś od maja 2016 r. jest Prezesem ZOG ZOSP RP w Wodyniach. Od 2016 r. jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP oraz delegatem na Zjazd Wojewódzki). Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia “Kolektyw Oleśnica” (2011r.) oraz członkiem licznych organizacji pozarządowych i grup społecznych (np. członek zwyczajny Klubu Honorowych Dawców Krwi „Pszczółka” przy Urzędzie Gminy w Wodyniach, Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko – Koło Gminne w Wodyniach).

Posiada bogate doświadczenie samorządowe. W latach 2006-2010 był Radnym Gminy Wodynie, natomiast w latach 2010-2014 był Radnym Powiatu Siedleckiego. Od 1 grudnia 2014 roku pełni funkcję Wójta Gminy Wodynie.

Żonaty, dwoje dzieci.

 

zastepca

 Marlena Paczek – Zastępca Wójta Gminy Wodynie/Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach

Urodzona w 1988 r. w Siedlcach. Uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa (2012 r.). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości (2017 r.), posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (2014 r.).
Od 2010 r. pracuje w samorządzie, w 2014 r. objęła stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach. Pełni funkcję Radnej w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej. Od 2020 r. ekspert Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od 1 grudnia 2018 r. Zastępca Wójta Gminy Wodynie i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach.
Prywatnie jest żoną i mamą.

Renata Bareja

Renata Bareja – Sekretarz Gminy Wodynie/Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach – studia podyplomowe z zakresu:  administracja publiczna.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 roku, kiedy została zatrudniona w Urzędzie Gminy Wodynie na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych. W 2006 roku objęła stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Od dnia 1 listopada 2015 roku Sekretarz  w Urzędzie Gminy w Wodyniach.

Prywatnie żona i matka trójki dzieci.