Urząd Gminy Wodynie – Strona 3 – Urząd Gminy Wodynie
ogloszenie1
Aktualności

Druga rata należności za odpady komunalne

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 15 kwietnia 2019 r. należy uiścić opłatę za II ratę odpadów komunalnych. Poniżej przypominamy wszystkie terminy płatności. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  BEZ WEZWANIA raz na dwa miesiące (w łącznej wysokości za…

ngo
Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Wodynie zarządzeniem nr 12/2019 z dnia 11 marca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 r. w obszarach: a)ochrona i promocja zdrowia; b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa…