Urząd Gminy Wodynie – Urząd Gminy Wodynie
ngo
Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 15 lipca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019-2020 w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Konkurs odbywa się w ramach Rocznego programu współpracy Gminy…

ogloszenie1
Aktualności

Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Wodynie realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodynie na lata 2017-2032” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku. Termin składania wniosków: do 23 lipca 2019 r. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43, pok. nr 9.…

sesja-2
Aktualności

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się IX sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad: 1.    Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku…

ogloszenie1
Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na miesiąc lipiec 2019 r.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. W lipcu 2019 r. zebrania wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego w roku 2020 zaplanowano następująco: Kołodziąż: 2.07.2019…