Urząd Gminy Wodynie – Urząd Gminy Wodynie
lgd-zs-logo-2
Aktualności

Geocaching – nowy sposób na turystykę!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje ciekawy projekt geocachingowy pn. „Promocja regionów poprzez aktywną turystykę”. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Realizacja projektu ma przyczynić się do promocji terenów wiejskich,…

ogloszenie1
Aktualności

Ogłoszenie dla mieszkańców wsi Żebraczka!

Szanowni Państwo! W miesiącu sierpniu 2019 r. inkasent miejscowości Żebraczka nie będzie mógł zebrać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dniu 14 sierpnia 2019…

ogloszenie1
Aktualności

Informacja w sprawie kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Wodynie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

ZAWIADOMIENIE            Analiza sprawozdania złożonego przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wodynie, tj. PUK Serwis Sp. z o.o. wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest…