Aktualności

INFORMACJA WÓJTA GMINY WODYNIE

Wójt Gminy Wodynie informuje, że do dnia 29 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Wodynie pok. nr 9 będą przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Wodynie, na rok 2018.

Dodatkowych informacji udziela pracownik: Katarzyna Gil, tel. (25) 631 26 58 w. 37

 

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

 

Wodynie, dn. 21-11-2017 r.