Aktualności

Konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych pt.: „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych  pt.: „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point o tematyce tytułowej konkursu oraz przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, z dziećmi w przedszkolach, szkołach, w której zlokalizowana jest OSP. Prace konkursowe należy przesyłać do Mazowieckiego  Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie , Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa od 1 czerwca do 15 sierpnia  2018 r. Decyduje data stempla pocztowego. 

 

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich