Aktualności

Informacja dla rolników poszkodowanych przez wiosenne przymrozki w 2019 r.

Wójt Gminy Wodynie informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód
w uprawach spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – przymrozki wiosenne.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, pokój nr 13 w godzinach 745 – 1545.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dostępny jest do pobrania poniżej lub na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dostępnej pod adresem: www.mazowieckie.pl  – baner klęski żywiołowe – rolnictwo straty.  Wnioski w wersji papierowej wydawane są w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie.

Do wniosku należy dołączyć:

– wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok – wydruk wniosku płatności
bezpośrednich,

– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

Dokument do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Klepacki