Urząd Gminy Wodynie – Strona 2 – Urząd Gminy Wodynie
ngo
Aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert Gminy…

ambasador
Aktualności

II Edycja Konkursu „AMBASADOR ZMIAN ZIEMI SIEDLECKIEJ”!

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs adresowany do mieszkańców Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.…

ogloszenie1
Aktualności

INFORMACJA WÓJTA GMINY WODYNIE

Wójt Gminy Wodynie informuje, że do dnia 29 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Wodynie pok. nr 9 będą przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych…

ngo
Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…

ngo
Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawach: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wodynie, określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia…