Urząd Gminy Wodynie – Strona 2 – Urząd Gminy Wodynie
sesja-2
Aktualności

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad. 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr…

zyczenia-z-1-strony-kopia
Aktualności

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom odwiedzającym w tym czasie Naszą Gminę życzymy owocnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Radosnego Alleluja!…

ngo
Aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na…

paczka-zywnosciowa
Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Wodynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informują: w    dniach  20 – 21 kwiecień  2017 r.   (w godzinach od 8:30 do 15:30) będzie wydawana IV tura paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego…

ogloszenie1
Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

Wójt Gminy Wodynie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne…

ogloszenie1
Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wodyniach

Wójt Gminy Wodynie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wodyniach. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko…